Portefølje

Oversikt aksjer pr.31.12.2020, Agder Næringsselskap AS

Prosentvis eierandel Samlet aksjekapital Bokført verdi i Agder Næringsselskap
Agdir Drift AS 20,2% 59 000 2 599 888
Appsens AS 10,5% 64 000 3 002 870
Arendal Lufthavn Gullknapp AS <1% 193 298 000 0
Brokke Alpinanlegg AS 24,5 % 8 190 000 1 037 500
Dørfabrikken Vatnestrøm AS 40,0 % 3 750 000 1 500 000
ECO Marine AS 25,0 % 400 000 1 000 000
Elgtun AS 20,1 % 610 000 1 000 000
Evjeklinikken Holding AS 38,8 % 133 000 4 265 198
Green Waves AS 9,9 % 406 000 750 000
Hovden Skigymnas AS 38,9 % 1 898 000 388 000
Hypertermics AS 5,5 % 103 000 0
Innomar 2,9 % 48 000 999 600
Innoventus Sør AS 6,4 % 2 247 000 873 121
Moland Biovarme AS 20,4 % 4 410 000 901 800
Norsk Hummer AS <1% 18 077 000 0
Panterra AS 18,8% 48 000 3 000 000
Patentec AS 3,8% 40 000 1 500 000
Pågang Næringshage 10% 1 000 000 100 000
Redcord AS <1% 33 866 670 0
Regnskog AS 38,6 % 227 200 2 615 923
Reiersøl Eiendom AS 3,3 % 3 286 000 250 000
Romslig AS 32,4 % 1 700 000 555 500
Sentrum Parkering Arendal AS 12,2 % 6 560 000 500 000
Setesdal Informasjons og Kompetansesenter AS 23,9 % 2 085 000 500 000
Sharebox AS 7,1 % 6 370 000 1 915 010
Signal analysis Lab AS 20% 233 000 401 276
Skagerak Maturo Seed AS 1,2 % 16 880 000 1 170 000
Stablecare AS 15,4 % 390 000 999 600
SunSense AS 13,5 % 63 000 2 280 116
Sørlandsreiser AS 17,0 % 106 000 18 000
Valle Husflidsbygg AS 35,0 % 1 000 000 350 000
Vatnestrøm Industribygg AS 25,3 % 950 000 1 200 000
Åmli Næringsbygg 50,0 % 4 600 000 2 300 000
Sum regnskapsført verdi 37 973 402