Portefølje

Oversikt aksjer pr.31.12.2017, Agder Næringsselskap AS

  Prosentvis eierandel Samlet aksjekapital Bokført verdi i AAN
Arendal Lufthavn Gullknapp AS <1% 150 298 000 0
Avigo AS 19,4 % 4 651 000 900 000
Bokbyen Drift AS 42,9 % 315 000 150 000
Bokbyen Forlag AS 32,1 % 810 000 277 200
Brokke Alpinanlegg AS 24,5 % 8 190 000 1 037 500
Coventure AS 7,6 % 5 388 018 758 880
Durapart AS 14,8 % 6 143 500 910 000
Dørfabrikken Vatnestrøm AS 40,0 % 3 750 000 1 500 000
ECO Marine AS 25,0 % 400 000 1 000 000
Elgtun AS 20,1 % 610 000 1 000 000
Energos Property Akland AS 27,0 % 137 000 1 200 000
Evjeklinikken AS 31,5 % 173 631 1 724 000
Fiskerihavna Risør AS 40,0 % 3 750 000 1 503 690
Grendstøl Industribygg AS 31,0 % 5 000 000 500 000
Hovden Skigymnas AS 38,9 % 1 898 000 388 000
Hypertermics AS 6,2 % 83 030 0
InnoFish AS 14,8 % 1 350 000 300 000
Innoventus Sør AS 11,7 % 1 231 356 873 121
Moland Biovarme AS 20,4 % 4 410 000 901 800
Norsk Hummer AS 21 273 882 0
Redcord AS <1% 23 866 670 340 000
Regnskog AS 38,6 % 227 200 2 615 923
Reiersøl Eiendom AS 3,3 % 3 286 000 250 000
Romslig AS 32,4 % 1 700 000 555 500
Sentrum Parkering Arendal AS 12,2 % 6 560 000 500 000
Setesdal Informasjons og Kompetansesenter AS 15,0 % 2 085 000 500 000
Sharebox 8,7 % 3 442 335 1 200 000
Skagerak Maturo Seed AS 1,2 % 3 989 771 390 000
Stablecare AS 15,4 % 390 000 999 600
SunSense AS 13,5 % 46 433 2 280 116
Sylvartun Folkekunst AS 13,4 % 1 120 000 0
Sørlandsporten Næringshage AS 10,0 % 1 000 000 100 000
Sørlandsreiser AS 17,0 % 106 000 18 000
Valle Husflidsbygg AS 35,0 % 1 000 000 350 000
Vatnestrøm Industribygg AS 25,3 % 950 000 1 200 000
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter 29,2 % 775 000 0
Åmli Næringsbygg 50,0 % 4 600 000 2 300 000
Åmli Veksthus AS 50,0 % 1 400 000 400 000
Sum regnskapsført verdi 28 923 330