Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap. Det betyr at vi investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital – vi blir medeiere i bedriftene. Ofte går vi også inn i styrene.

Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Agder Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening.

Målet er utvikling!

Aktuelt

Historier

Elgtun i Bygland

Elgtun i Bygland

Ved Landeskogen i Bygland kan du få nærkontakt med elg. Siden sommeren 2015 har det bodd elger her som har vært tamme siden fødselen. Det er lagt stor vekt på at elgene skal få gode arealer å leve i. Det er rikelig med vann, det er kupert og elgene har muligheter for...

les mer

Protokoller