Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap. Det betyr at vi investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital – vi blir medeiere i bedriftene. Ofte går vi også inn i styrene.

Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Agder Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening.

Målet er utvikling!

Aktuelt

Historier

Evjeklinikken AS

Evjeklinikken AS

Evjeklinikken er et senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Klinikken er en del av spesialisthelsetjenesten, og hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst. For øvrig har klinikken også pasienter fra de andre delene av landet. Norge har en lang...

les mer

Protokoller