Næringsselskapet prioriterer

  • Nyetableringer med vekst- og lønnsomhetspotensiale.
  • å skyte inn egenkapital for å finansiere videre vekst, utvikling og knoppskyting i eksisterende bedrifter.
  • Næringsselskapet er et investeringsselskap med en viss risikoprofil og bidrar med såkornkapital til både nyetablerte og eksisterende bedrifter. Vi kan gå inn med opp til 3,5 millioner kroner på eiersiden i en bedrift.