Navnebytte til Agder Næringsselskap AS

6. mars 2020 byttet AUST-AGDER NÆRINGSSELSKAP AS navn til AGDER NÆRINGSSELSKAP AS. Dette er et resultat av fylkessammenslåingen mellom Aust-Agder og Vest-Agder.