Sharebox ble stiftet i Las Vegas 10.01.2016 med ambisjoner om å bli en betydelig, verdensomspennende tilbyder av smarte og fleksible utvekslingssystemer basert på mobil teknologi. Virksomheten er i dag godt etablert med hovedkontor på Hisøy utenfor Arendal og salgskontorer i Oslo og København.  Sharebox har siden oppstart utviklet et Sharebox nøkkelskap og en Sharebox App som kontrollerer tjenesten. Begge tjenestene er tilgjengelige i markedet med 50 skap plassert i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Arendal.

Vi er et produkt av delings- og sirkulærøkonomien, sier Arne Eivind Andersen CEO og grunnlegger av Sharebox.  -Delingskulturen brer om seg og endrer forbrukeratferden. Resultatet er nye forretningskonsepter og -muligheter der deling av hus, bil, båt, verktøy og utstyr samt tjenester står sentralt. I de fleste tilfeller er nøkkeldeling en flaskehals. Vår rolle er å sørge for at denne utvekslingen går så raskt, trygt og effektivt som mulig. Dermed bidrar våre tjenester til bedre ressursutnyttelse, økt inntjening og lavere kostnader. Vi rett og slett sparer tid og penger for våre kunder, sier han.

Nøkkeldeling er en universell problemstilling som åpner for internasjonal markedstilnærming. Og Sharebox er i full gang med markedstesting med påfølgende utrulling i resten av Skandinavia, Spania og Benelux landene. Sharebox jobber hardt for å ta eierskap til posisjonen som den sentrale tilbyderen av utvekslingstjenester for aktører inne delingsøkonomien.

På bakgrunn av at Agder Næringsselskap ønsker å bidra til utvikling av fremtidsrettede næringer innenfor delingsøkonomien, har en bidratt med aksjekapital i forbindelse med etableringen av selskapet.