Evjeklinikken er et senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Klinikken er en del av spesialisthelsetjenesten, og hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst. For øvrig har klinikken også pasienter fra de andre delene av landet.

Norge har en lang tradisjon for rehabilitering på institusjon. Evjeklinikken har vært etablert siden 2005, men innen overvekts behandling er klinikken i en særposisjon både i forhold til antall behandlede pasienter og gjennomførte behandlingsdøgn.

Utgangspunktet er å gi hjelp til selvhjelp.

Behandlingsmodellen tar utgangspunkt i endring av livsstil som et virkemiddel til å oppnå bedre helse og forebygge fremtidige plager. Varig helsegevinst oppnås best ved grunnleggende livsstilsendring, som for pasientene ofte vil gi langsom og kontrollert vektnedgang. Behandlingens hovedfokus er på trening, hverdagsaktivitet og kosthold. Det gjelder å finne en balanse mellom det man kan gjøre og det man ønsker å gjøre.

Ut fra den viktige samfunnsrollen Evjeklinikken har både i lokalsamfunnet og nasjonalt, har Agder Næringsselskap ønsket å bidra med aksjekapital til etablering av klinikken på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune.