Aust-Agder fylkesting vedtok i sitt møte 11. desember å kjøpe 15 aksjer fra Birkenes Sparebank. Aksjonærlisten i Agder Næringsselskap ser dermed slik ut pr. 12 desember:

 

Aksjeselskapets navn Antall aksjer
AT Skog BA

100

Arendal kommune

136

Agder fylkeskommune

1590

Agder Energi AS

75

Birkenes kommune

15

Bygland kommune

20

Bykle kommune

1

Den Norske Bank, Arendal

88

Den Norske Bank, Grimstad

70

Den Norske Bank, Lillesand

53

Den Norske Bank, Risør

43

Den Norske Bank, Tvedestrand

46

Evje og Hornnes kommune

10

Evje og Hornnes Sparebank

10

Froland kommune

15

Gjerstad kommune

15

Grimstad kommune

50

Iveland kommune

10

Nordea-Holding AS, Oslo

150

Lillesand kommune

20

Lillesand Sparebank

15

Risør kommune

30

Sparebanken Sør, Arendal

310

Tvedestrand kommune

25

If Skadeforsikring AS

50

Valle kommune

10

Valle Sparebank

20

Vegårshei kommune

15

Vegårshei Sparebank

10

Åmli kommune

15

l