– Næringsselskapet er en tålmodig partner med risikokapital, sier styreleder Arne Thomassen i Agder Næringsselskap A/S. Han er overbevist om at dette er et viktig samfunnsbyggende selskap i Aust-Agders næringsliv.

Når Næringsselskapet går inn på eiersiden i et selskap, har det to mål:

Bedriften skal komme på beina og vokse til glede for kunder, ansatte og lokalsamfunnet.
Når kneika er over og driften begynner å gå godt, skal Næringsselskapet selge seg ut igjen – gjerne med fortjeneste.

Men det hender at Thomassen må se at investeringen går tapt og pengene avskrives.

– Vi SKAL ta risiko. Hvis alle bedriftene vi gikk inn i ble en suksess, ville vi ikke gjort jobben vår, sier han.

Ikke dermed sagt at Næringsselskapet går inn i bedrifter på kanten av konkurs og øser ut penger til tvilsomme forretningsideer. Vi analyserer bedriftene før vi går inn, og må ha tro på at ideen er liv laga og de ansatte i stand til å gjennomføre. Men der andre investorer krever enda større sikkerhet og banker sier nei, har Næringsselskapet mer å gå på.

Når Næringsselskapet har økt en bedrifts egenkapital gjennom en rettet emisjon, får bedriften et bedre grunnlag til å søke om ordinære banklån. Derfor kan det å få Næringsselskapet med på eiersiden utløse enda mer penger til utvikling av bedriftene.

Næringsselskapet går ofte inn i styrene, og skaffer styremedlemmer med den kompetansen som er ønsket.

Arne Thomassen håper enda flere bedrifter vil ta kontakt med tanke på partnerskap i framtida.

– Vi er en tålmodig investor. Når bedriftene er i god gjenge, begynner vi å tenke på å trekke oss ut igjen. Ofte er det da de opprinnelige gründerne som kjøper tilbake aksjene, forteller han.