– Eiere som Næringsselskapet er med på å bygge opp vårt renommé som en seriøs attføringsbedrift, sier administrerende direktør Bjørn Paulsen i Durapart. Det gamle Agder Produkter er blitt en moderne bedrift med fokus på å få yrkeshemmede ut i arbeid.

Durapart driver virksomhet både i Arendal og Risør, og tilrettelegger opplegg og opplæring for å få yrkeshemmede ut i jobb. Bedriften eies av Arendal, Froland, Tvedestrand og Risør kommuner, sammen med Agder fylkeskommune og Agder Næringsselskap A/S.

–Næringsselskapet er aktiv i styret vårt, og har vært med på å legge strategien for den omstillingen vi har gått gjennom. Vi setter veldig pris på at Næringsselskapet er en aktiv eier, og i vårt tilfelle også langsiktig. De er medeiere hos oss fordi de ønsker å vise et samfunnsansvar. Når vi går ut i markedet og presenterer våre tjenester, er det viktig å ha den tyngden og seriøsiteten som Næringsselskapet gir oss, sier Paulsen.