• nyetableringer med vekst- og lønnsomhetspotensiale
  • å skyte inn egenkapital for å finansiere videre vekst, utvikling og knoppskyting i eksisterende bedrifter

Vi kan gå inn med opp til 3,5 millioner kroner på eiersiden i en bedrift. Vår eierandel kan ikke være over 50 prosent. Vi skal være et samfunnsbyggende selskap, og bidrar med såkalt ”såkornkapital”. Det vil si at det alltid vil være en viss risiko knyttet til de engasjementene vi deltar i.