Aksjer i andre selskaper pr. 31.12.2016

 Prosentvis eierandelSamlet aksjekapitalBokført verdi i AAN
Arendal Lufthavn Gullknapp AS<1%130 298 0000
Avigo AS19,4 %4 651 000900 000
Bokbyen Drift AS42,9 %315 000150 000
Bokbyen Forlag AS32,1 %810 000277 200
Brokke Alpinanlegg AS24,5 %8 040 0001 000 000
Byglandsfjord Industribygg50,0 %1 222 000611 000
Byglandstunet AS28,3 %1 500 000425 000
Coventure AS7,6 %5 388 018758 880
Durapart AS14,8 %6 143 500910 000
Dørfabrikken Vatnestrøm AS40,0 %3 000 0001 200 000
ECO Marine AS25,0 %400 0001 000 000
Evjeklinikken AS31,5 %173 6311 724 000
Fiskerihavna Risør AS40,0 %3 750 0001 503 690
Grendstøl Industribygg AS31,0 %5 000 000500 000
Hovden Skigymnas AS38,9 %1 898 000388 000
Høst verdien i avfall AS32,0 %2 800 0003 680 000
InnoFish AS14,8 %1 350 000300 000
Innoventus Sør AS11,7 %1 231 356873 121
Masis Eiendom AS33,3 %900 000153 000
Moland Biovarme AS20,4 %4 410 000901 800
Norsk Hummer AS-29 674 6960
Redcord AS<1%23 866 670340 000
Regnskog AS38,6 %227 2002 615 923
Reiersøl Eiendom AS3,3 %3 286 000250 000
RSM Property AS27,0 %137 0001 200 000
Romslig AS32,4 %1 700 000555 500
Sentrum Parkering Arendal AS12,2 %6 560 000500 000
Setesdal Informasjons og Kompetansesenter AS15,0 %2 085 000500 000
Skagerak Maturo Seed AS1,2 %920 71590 000
SunSense AS13,5 %40 3331 500 000
Sylvartun Folkekunst AS13,4 %1 120 0000
Sørlandsporten Næringshage AS10,0 %1 000 000100 000
Sørlandsreiser AS17,0 %106 00018 000
Ubergsmoen Industribygg AS27,8 %2 820 000700 000
Urological AS11,5 %1 088 1000
Valle Husflidsbygg AS35,0 %1 000 000350 000
Vatnestrøm Industribygg AS25,3 %950 0001 200 000
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter29,2 %775 0000
Åmli Næringsbygg50,0 %4 600 0002 300 000
Åmli Veksthus AS50,0 %1 400 000400 000
Åmli Verkstedbygg AS28,6 %1 200 000400 000
Sum regnskapsført verdi30 275 113