Målet er utvikling!

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap. Det betyr at vi investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder ved å gå inn med aksjekapital – vi blir medeiere i bedriftene. Ofte går vi også inn i styrene.

Aust-Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Aust-Agder Næringsselskap A/S. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening.

Den eiermessige fordelingen er 67  % offentlig og 33 % privat.

Aust-Agder Næringsselskap A/S har ca 3 millioner kroner i aksjekapital. Vi får hvert år tilført midler fra fylkeskommunens konsesjonskraftpenger.

I 2010  hadde vi aksjer til en verdi av ca 40 millioner kroner i nesten 50 bedrifter. Vi selger oss ut av selskapene etter en tid, noen ganger med tap, andre ganger med fortjeneste eller til samme pris som da vi gikk inn.